Uređaj za elektoterapiju

Unutar programa rehabilitacije stručnim uređajima ML Locomotion koristi uređaj za elektoterapiju GLOBUS 3000. Eleketroterapija je direktna primjena električne struje u cilju rehabilitacije.  Radi se o stimulaciji mišićnog sustava čime olakšavamo cijeli proces rehabilitacije. Lokaliziramo Vaš problem i djelujemo direktno na njega primjenom električne struje, i time dodatno ubrzavamo proces rehabilitacije.

Uređaj za elektoterapiju

Unutar programa rehabilitacije stručnim uređajima ML Locomotion koristi uređaj za elektoterapiju GLOBUS 3000. Eleketroterapija je direktna primjena električne struje u cilju rehabilitacije.  Radi se o stimulaciji mišićnog sustava čime olakšavamo cijeli proces rehabilitacije. Lokaliziramo Vaš problem i djelujemo direktno na njega primjenom električne struje, i time dodatno ubrzavamo proces rehabilitacije.

Uređaj-za-elektoterapiju